Sprängningarna avslutade

Sprängningarna för sjukhusets nya kraftstation är nu avslutade. Arbetet fortsätter med att färdigställa den nya kraftstationen med bland annat betongarbeten som innebär transporter ut och in via Bågljusvägen.

Vi från Locum samt vår entreprenör Arcona vill tacka för er förståelse och tålamod under denna långa period av sprängning.

Efter slutfört sprängningsarbete kommer återfyllning, gjutning och taktätskikt fortgå fram till början av oktober.

I samband med taktätskiktsarbetet kommer det att förekomma asfaltslukt då tätskiktssystemet läggs i varmasfalt.

Betongarbeten med de nya kulvertarna som ska förbinda kraftstationen med byggnaderna 30 och 40 fortsätter. Dessa moment innebär tunga transporter in och ut ur området via Bågljusvägen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta
Projektledare Attila Nagy. Telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se