Start vecka 4: rivning av ambulans

Den gamla ambulanshallen rivs ned till grunden. Arbetet startar vecka 4 och beräknas ta cirka tre till fyra veckor.

Arbetet med att nedmontera konstverket på den tidigare ambulanshallen är nu klart och rivningsarbetet kan starta. Arbetet inleds med nedmontering av nuvarande byggställning och en omläggning av S:t Göransgatan samt avstängning av trottoaren närmast ambulanshallen.

Arbetsmoment
Rivning av nuvarande byggställning
Avstängning av trottoar
Etablering av byggområde
Lättrivning - inredning, innervägg mm
Tungrivning - yttre väggar/tak

Inledningsvis innebär dessa arbeten en låg grad av störning. När rivningen av ytterväggar startar ökar graden av störning något. 

Tungrivning av ambulanshall - rivning av tak/ytterväggar. En 14-tons maskin utrustad med olika verktyg för rivningen kommer att ställas upp på arbetsområdet. Rivningen startar med att delar av taket rivs för att sedan klippa ned väggarna allt eftersom. Rivningen kommer att utföras av hela hallen ned till markplan. Stor försiktighet kommer att ske när väggar rivs dels mot gångväg sidan samt mot befintlig byggnad som ej får skadas. Samtliga fraktioner kommer att sorteras upp och lastas upp i olika containers för vidare transport till tipp. Efter avslutad rivning kommer rivningsytan att avstädas. Arbetet beräknas inte generera mycket damm, men innebär en högre grad av buller.

Framkomlighet

I samband med ovanstående arbete kommer en omläggning av S:t Göransgatan att ske för att bereda plats för arbetsfordon till och från platsen. Byggstaket kommer att skärma av arbetsområdet. Hänvisningskyltar kommer att visa vägen för trafik och gående. En viss påverkan på trafiken kommer att uppstå, men framkomligheten är säkrad. Avspärrningarna kommer inte direkt att beröra Bågljusvägen. In- och utfart för byggtrafiken är från S:t Göransgatan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se