Status byggprojekt vecka 03

Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här kan du läsa en kort status från vecka 3 och närmast kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde.

Rivning av trapphus
Rivningsarbeten av trapphus i byggnad 40 fortsätter. Gavelväggen mot Sankt Göransgatan skärmas av med utvändiga byggställningar. Arbetet inleds med bilning av tegel, därefter vidtar betongrivning. Dessa arbeten generera störande ljud. De mest störande faserna i arbetet varar fram till mitten av februari. Arbetet med rivning av trapphus och återuppbyggnad av fasad beräknas vara klart mars 2016. För närvarande bedrivs arbetet dagtid.

Ambulansutfarten
Betongarbeten fortsätter i arbetsområdet. För att kunna hålla tidplanen för överlämnandet till vården bedrivs arbetet i tvåskift. Dessa tider gäller preliminärt till mitten januari. Arbetstider är: måndag – fredag kl: 07.00 -21.00. Lördag - söndag kl: 07.00-18.00. Arbetets mest störande period börjar gå mot sitt slut med avtagande bullernivåer från och med vecka fyra. 

Pågående sprängningar på sjukhusområdet
Det återstår endast ett fåtal sprängningar för den nya kraftstationen. Sprängtider är: klockan 09.00 och 12.00. Preliminär sluttid för alla sprängningar är mitten av februari.

Akuten
Arbetet för nytt trapphus i gropen bakom ambulansinfartens parkering fortsätter. Arbetet bedrivs i tvåskift: måndag - söndag kl. 07.00 -21.00. Efter klockan 19.00 vardagar och på helger är det endast arbeten med låg störning som utförs. Arbetet är på väg in i en ny fas med tältning och invändiga arbeten. Den stora mobilkran som stått på området för lyft av material till trapphuset kommer att avetableras under vecka 3. Sjunkande bullernivåer.

Borrarbeten för nya vattenrör vid Bröstcentrum
Alla störande arbetsmoment är nu avklarade. Nedläggning av vattenrör pågår. Byggtrafik rör sig i området.

Återställande av Bågljusvägen
Arbetet med att återställa Bågljusgatan går mot sin slutfas. Gatan återställs inte helt i sin ursprungliga form, då ett visst behov av markyta för akuten fortfarande behövs. För närvarande hindrar rådande väderläge fortsatt arbete med att återställa markytan.

Ytterligare information 
Projektledare Attila Nagy. Telefon: 072-582 44 03, stgoranssjukhus@locum.se eller attila.nagy@locum.se