Status byggprojekt vecka 06

De närmaste 3-4 veckorna pågår ett intensivt arbete med att riva trapphus B vid byggnad 40. Dessa arbeten innebär moment med sågning i betong samt i undantagsfall även bilningsarbeten under kortare perioder. Denna fas i arbetet innebär störande ljud.

Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här nedan kan du läsa en kort status för kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde.

Rivning av trapphus
Rivningsarbetet av trapphus på byggnad 40 fortsätter. Gavelväggen mot Sankt Göransgatan har skärmats av med utvändiga byggställningar. Arbetet med att riva tegel är avslutat. Vecka 7 börjar betongrivning av befintligt trapphus. Dessa arbeten innebär moment med sågning i betong, samt i undantagsfall även bilningsarbeten under kortare perioder. Denna del i arbetet beräknas att ta ca 3-4 veckor. En mobil kran kommer att stå i anslutning till ambulansutfarten under dessa veckor. Kranen kommer inte att hindra framkomligheten på Bågljusvägen. Även byggtrafik för bortforsling av rivningsmassor kommer att röra sig i området.

För att kunna hålla tidplanen för överlämnandet till vården och för kortast möjliga byggperiod behöver arbetet bedrivas sju dagar i veckan kl. 07.00-19.00. Arbetet med rivning av trapphus och återuppbyggnad av fasad beräknas vara klart mars 2016. Vi arbetar aktivt för att minska störningar från våra byggarbeten, men vid detta arbete kommer du att uppleva störande ljud. Tack för ert tålamod under denna period.

Pågående sprängningar på sjukhusområdet
Vecka 7 beräknas samtliga idag planerade sprängningar vara genomförda.

Nya akuten
Arbetet i gropen bakom ambulansinfarten fortsätter. I arbetet med att förbereda för infart till nya akuten har det upptäckts massivt berg som måste lösgöras och fraktas bort. Då berget ligger nära en av sjukhusets kraftstationer, kommer en hydraulisk spräckmetod - Dardning - att användas istället för traditionell sprängning för att få loss bergsmassorna. Dardning innebär att en stor kil placeras i borrade hål och på så sätt spräcks berget. Dardningen beräknas vara klart till vecka 9. Byggtrafik för bortforsling av bergsmassan kommer att röra sig i området.

Återställande av Bågljusvägen
För närvarande hindrar rådande väderläge samt en del kompletterande arbeten vid akuten fortsatt arbete med att återställa markytan.  Preliminärt beräknas gatan vara återställd i mitten av april.