Status byggprojekt vecka 42

Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här kan du läsa en kort status från vecka 41/42 och närmast kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde.

Markarbeten Bågljusvägen mot S:t Göransvägen
Stora delar av gräv- och schaktarbetet går nu mot sin slutfas. Arbetet med att lägga ned rör och kanaler fortsätter och successiv återfyllning pågår.

Ambulansutfarten
Spont- och schaktningsarbeten samt friläggning och rensning av berg fortsätter. Formsättning, armering och gjutningar av plintar fortsätter i takt med att berget friläggs under de närmaste veckorna. Grävning och schaktning medför störande ljud.

Pågående sprängningar på sjukhusområdet
Sprängningarna för den nya kraftstationen fortsätter med samma tider som tidigare. Tilläggstid är: klockan 18.00. Den tiden kommer dock att användas endast i undantagsfall. 

Akuten
Arbetet med ett nytt trapphus i gropen bakom ambulansinfarten och området vid parkering är i en intensiv fas med förlängda arbetstider till klockan 21.00. Den förlängda arbetstiden gäller i första hand till december. Schaktning, borrning och betongarbeten pågår. En lyftkran kommer att stå i gropen. Arbetet medför en lägre störningsnivå eftersom aktiviteterna till största delen utförs under gatunivå. Större delen av de sena aktiviteterna är formsättning och armering, som inte genererar höga ljud eller buller.

Fortums markarbeten på Bågljusvägen
Fortums arbete med att lägga ned rör för sjukhusets nya fjärrkyla närmar sig ett avslut. De mest störande arbetena som borrning och spräckning av berg är nu avslutade. De avslutande arbetena går ut på att lägga ned och svetsa rör och pålastning av jordmassor. Störningen minskar därmed. Arbetet i sin helhet bör vara klart om cirka en månad.

Byggstart för ny utrymningstrappa
Tidplanen för en ny utrymningstrappa vid akuten mot Bågljusvägen har flyttats fram. Trolig byggstart är november/december. 

Byggtrafik kommer att röra sig i samtliga byggområden. Var uppmärksam på skyltningen då de kommer att justeras vartefter arbetena fortskrider.

Tack för ert tålamod under denna intensiva byggperiod!

Skriv ut informationen

Ytterligare information
Projektledare Attila Nagy. Telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se 
eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se med din fråga