Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här kan du läsa en kort status från vecka 50 och närmast kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde

Byggstart - rivning av trapphus
Vecka 50 startar rivningsarbeten av trapphus i byggnad 40. Gavelväggen mot Sankt Göransgatan skärmas av med utvändiga byggställningar. Arbetet inleds med bilning av tegel, därefter vidtar betongrivning. Dessa arbeten generera störande ljud. De mest störande faserna i arbetet varar fram till mitten av februari. Arbetet med rivning av trapphus och återuppbyggnad av fasad beräknas vara klart mars 2016. För närvarande bedrivs arbetet dagtid.

Ambulansutfarten
Betongarbeten fortsätter i arbetsområdet. För att kunna hålla tidplanen för överlämnandet till vården bedrivs arbetet i tvåskift. Dessa tider gäller preliminärt till mitten januari. Arbetstider är: måndag – fredag kl: 07.00 -21.00. Lördag - söndag kl: 07.00-18.00. En mobil byggkran kommer tillfälligt att stå på plats. 

Pågående sprängningar på sjukhusområdet
Sprängningarna för den nya kraftstationen fortsätter, men med färre sprängningar. Tilläggstid är: klockan 18.00. Den tiden kommer endast att användas i undantagsfall. Preliminär sluttid för sprängningar är till jul.


Akuten
Arbetet för nytt trapphus i gropen bakom ambulansinfartens parkering fortsätter.  Arbetet bedrivs i tvåskift: måndag - söndag kl. 07.00 -21.00. Efter klockan 19.00 vardagar och på helger är det endast arbeten med låg störning som utförs. Dessa tider gäller i första hand till januari. Mellan vecka 50 och vecka 4 står en stor mobilkran på området för lyft av material till trapphuset.

Borrarbeten för nya vattenrör vid Bröstcentrum
Arbetet med att borra och använda expansionsmassa för att lossa berg har inte gett förväntat resultat. Nya borrningar är därför aktuellt under närmsta veckan. Därefter används spräckning med kil i ett försök att få loss berget. Borrningar genomföras mellan klockan 15.00 -22.00, för att inte påverka känslig utrustning som används dagtid i de närmst intilliggande byggnaderna. Byggtrafik rör sig i området.

Klara eller snart klara arbeten
Fortums markarbeten på Bågljusvägen är nu klara. Området städas inom kort. Den nya utrymningstrappan är klar. Arbetet med att återställa Bågljusgatan går mot sin slutfas. Gatan återställs inte helt i sin ursprungliga form, då ett visst behov av markyta för akuten  fortfarande behövs.

Ytterligare information 
Projektledare Attila Nagy. Telefon: 072-582 44 03, stgoranssjukhus@locum.se eller attila.nagy@locum.se