Uppdatering helgarbete vecka 50

Uppdatering gällande tidigare aviserade helgarbeten vecka 50.

Byggområdet vid akuten

Arbetena med pålning och återfyllning i ”bygggropen” utanför akuten är färdigställda. Tidigare aviserade helgarbeten där kommer därför ej behöva utföras.

Byggområdet vid ambulansnedfarten

Arbetet med rivning av gamla E-station, vid ambulansentrén, mot Sankt Göransgatan kommer att pågå hela denna veckan och eventuellt också denna helg (50). Arbetena innefattar även bilning några gånger (max 30 minuter i taget) på lördag och söndag. 

Byggområdet längs in på Bågljusvägen

På innergården går vi in i slutfasen på rivningsarbetena och arbetar med att krossa och finfördela riven betong. Bilning kommer utföras cirka 15 minuter någon gång under lördag respektive söndag. Aktuella arbetstider är klockan 09.00-18.00.

Information om snöröjning

För att bygg- och rivningsarbeten ska kunna utföras utomhus behöver arbetsområdena plogas och hållas rena från snö. Snöröjning vid behov kommer att ske inne på arbetsområdet med start klockan 06:30 på vardagar. Detta för vi ska kunna börja jobba klockan 07.00.

Vi börjar med att ploga på västra sidan av innergården, samt arbetsområdet uppe vid sjukhusinfarten. Vi avslutar med att ploga på området innanför staketet vid Bågljusvägen.

Detta innebär att vi behöver köra in och ut med plogbilen innan klockan 07.00. I samband med detta kommer vi även ploga upp Bågljusvägen på vägen ut (om det inte redan är gjort), vilket vi hoppas underlättar för boende som ska ut från garaget.