Utökade arbetstider för akuten

Bygget av nya akuten på S:t Görans sjukhus och arbetet kring ambulansinfarten och i byggropen bakom besöksparkeringen är i en intensiv fas. För att kunna hålla tidplanen för överlämnandet till vården inrättas två-skift. Det innebär att arbetstiderna utökas och blir måndag - söndag klockan: 07.00 -21.00. Efter klockan 19.00 vardagar och på helger är det endast arbeten med låg störning som utförs.

Bygget av den nya akuten på S:t Görans sjukhus och arbetet kring ambulansinfarten och området vid besöksparkering är i en intensiv fas i och med att vi närmar oss uppbyggnadsfasen. Intensivt arbete i det här stadiet gör det möjligt att hålla tidplanen för projektet och därmed fastslagna överlämnandetider till vården. Arbetstiderna för bygget utökas därför till att omfatta:

Måndag - söndag klockan: 07.00 -21.00

Arbetstiden för bullrande arbete är för närvarande klockan 07.00-19.00 måndag till fredag. Vissa insatser kommer alltså framöver att göras efter klockan 19.00 samt på helger klockan 07.00-21.00. För dessa utökade arbetstider rör det sig i dagsläget om arbeten som medför en låg störningsnivå eftersom aktiviteterna till största delen utförs under gatunivå och att det är moment som formsättning och armering. Det är moment som inte genererar höga ljud eller buller. Under dessa tider är det begränsad eller ingen byggtrafik i området.

De förlängda arbetstiderna gäller i första hand till och med december.


Arbetet med Framtidens S:t Görans sjukhus bedrivs medan sjukhuset är i full drift. Det ställer särskilda krav på projektet som måste anpassa sig till känslig och livsviktig verksamhet samtidigt som tidplanen ska hållas och de boende kring bygget ska störas så lite som möjligt över tid.