Vi river en kvarvarande mur

En grävmaskin kommer att stå på arbetsområdet vid S:t Göransgatan och knacka ned en kvarvarande mur i den gamla ambulanshallen. Ett knackande ljud uppstår. Beräknas bli klart under vecka 11.

I arbetsområdet vid den tidigare ambulanshallen finns det en kvarvarande mur som måste rivas. Det görs genom att en grävmaskin står på plats och knackar bort materialet bit för bit. Det innebär också in- och uttransporter till området. Ljudet från knackningen kan uppfattas som störande på nära håll. Arbetet beräknas bli klart under vecka 11.