Välkommen till Öppet hus

Välkommen till ett Öppet hus den 4 april 2017 där du som nära granne till sjukhuset får en aktuell byggstatus i om- och tillbyggnationerna på S:t Görans sjukhus.