Vi plattsätter grusad yta

Vi plattsätter en grusad yta på sjukhuset sida av Bågljusvägen. Området spärras av dagtid. Arbetet innebär byggtrafik och moment som kapning av betongplattor. Beräknas bli klart under vecka 24.

Vi plattsätter den grusade ytan utanför entrén till sjukhuset. Området kommer dagtid att vara avspärrat. Då området är avspärrat kommer två p-platser ((en personal och en parkering för bostadsrättsföreningen) också att vara avspärrade. Avspärrningen tas bort efter arbetsdagen slut.

Arbetet innebär transporter till och från arbetsområdet samt damm och buller när vi packar grusytan och vid kapning av betongplattor. Det arbetet som kan uppfattas som mest störande är troligen kapningen av betongplattorna. Det arbetet utförs dock inte kontinuerligt. Arbetet beräknas vara klart onsdag nästa vecka.