Helgarbeten vecka 48

Kompletterande information gällande helgarbete vecka 48.

Vi har tidigare aviserat att det utförs pålningsarbete i byggområdet vid Sankt Göransgatan denna vecka. Vi arbetar för att hinna bli klara under morgondagen, men eventuellt behöver vi fortsätta arbetet under lördagen. Arbetet innebär att vi borrar ned pålar och vissa schaktarbeten kan behöva göras. Detta arbete har en högre störningsgrad än tidigare aviserade helgarbeten. Arbetsområdet för pålningen är nära ambulansnedfarten.  

I övrigt kommer vi fortsätta att fylla ut byggropen närmast Bågljusvägen med grus. Arbetet innebär att vi tippar i grus, planar ut och packar underlaget med vibrationsmaskiner. Transporter till och från arbetsområdet och en mobilkran kommer att arbeta i området. Arbetet kan uppfattas som störande. 

Vi har också påbörjat nedmontering av byggställningarna till trapphusen längst ned på Bågljusvägen. Det arbetet fortsätter under helgen. Materialet kommer tillfälligt att läggas utanför arbetsområdet för bortforsling i början av nästa vecka. Inga transporter under helgen. Begränsad störning. 

Se tidigare information

Nytt informationsblad kommer nästa vecka.