Styrelsen

Här hittar du information om styrelsearbetet inom Locum AB.

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 24 januari 2019

Tid: Torsdag den 24 januari 2019, kl. 14.00-15.15 
Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 
Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1.       Öppnande

2.       Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB (LOC 2019-0074)

3.       Godkännande av föredragningslista

4.       Val av sekreterare för 2019

5.       Föregående styrelseprotokoll den 22 november 2018 (LOC 1801-0133) och protokoll från extra bolagsstämma den 19 december 2018 (LOC 1801-0142)

6.       Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

7.       Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB
(LOC 2019-0038)  

8.       Firmateckningsrätt i Locum AB
(LOC 2019-0037)  

9.       Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet
(LOC 2019-0058)  

10.   Verksamhetsplan 2019 för Locum AB
(LOC 2019-0051)  

11.   Sammanträdestider 2019 för styrelsen i Locum AB
(LOC 1801-0138)  

Anmälningsärenden

12.   Ändring av bolagsordning för Locum AB
(LOC 2019-0059)

13.   Förteckning övriga anmälningar
(LOC 2019-0039)

14.   Övriga frågor

15.   Nästa möte