Styrelsen

Här hittar du information om styrelsearbetet inom Locum AB.

Sammanträde med styrelsen för Locum AB
den 25 juni 2018

Dag: Måndag, den 25 juni 2018

Tid: Kl. 16.00-17.00 

Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

 

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 24 maj 2018
(LOC 1801-0133)

4. Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB och AB Terreno
(LOC 1805-0909)

5. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

6. Inriktningsbeslut gällande utökning och ombyggnation av akutmottagning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
(LOC 1310-1039)

Förteckningsärenden

7. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)

Övrigt

8. Övriga frågor

9. Nästa möte