2015-11-26

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 26 november 2015

Mötet är avslutat. Beslutsinformationen från mötet hittar du här.

Styrelseprotokollet från mötet hittar du här

Dag: Torsdag den 26 november 2015
Tid: Kl. 15.30-17.30
Plats: Locum AB, Årstaviken, plan 9, Östgötagatan 12

Styrelsekallelsen hittar du här

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 24 september 2015
4. Val av protokolljusterare
5. Vd-rapport
a. Locum – nuläge och handlingsplan

Beslutsärenden

6. Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2016
(LOC 1501-0242)

7. Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1304-0665)

8. Taklagsfest för Nya Södertälje sjukhus
(LOC 1107-0638)

Anmälningsärenden

9. Månadsrapport för september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1501-0234)

10. Månadsrapport för september 2015 för Locum AB
(LOC 1501-0234)

11. Delrapporterings PM 2015 från Landstingsrevisorerna
(LOC 1510-1003)

12. Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1501-0265)

13. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1501-0323)

14. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1501-0241)

15. Förteckning över väsentliga VD-beslut
(LOC 1501-0238)

16. Förteckning övriga anmälningar - inga
(LOC 1501-0239)

En sammanställning över samtliga ovan ärenden hittar du här

Övrigt

17.    Övriga frågor
18.    Nästa möte