2016-09-29

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 29 september 2016

Mötet är avslutat

Dag: Torsdag den 29 september 2016

Tid: Kl. 10.00-12.00 

Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9 

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 3 juni 2016 samt protokoll från årsstämma den 31 maj 2016

4. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

5. Delårsrapport för perioden januari-augusti 2016 inklusive prognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 
(LOC 1601-0317) 

6. Slutlig budget för 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för 2017 och plan för åren 2018-2021 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1605-0670)

7. Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
(LOC 1510-0977)

8. Yttrande över samrådsförslag avseende nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050
(LOC 1608-0982)

9. Representation julmiddag 2016
(LOC 1608-0960)

10. Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2017
(LOC 1608-0964)

Anmälningsärenden

11. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Locum AB
(LOC 1601-0317)

12. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm 
(LOC 1601-0317)

13. Incidentrapport för mau-augusti 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341)

14. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar 
(LOC 1601-0331)

15. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1601-0332)

Övrigt

16. VD-rapport 

17. Övriga frågor

18. Nästa möte