2016-12-16

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 16 december 2016.

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 16 december 2016

Mötet är avslutat

Dag: Fredag den 16 december 2016

Tid: Klockan 9.00 - 10.00

Plats: Östgötagatan 12, sammanträdesrum Årstaviken, plan 9
Anmälan sker i receptionen på plan 8.


Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Val av protokolljusterare

 

Beslutsärende

4.  Förfrågningsunderlag i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus

(LOC 1610-1123) 

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet