”Jag är stolt över att jobba här”

När Christina Lorenzen för sju år sedan fick frågan om hon ville börja jobba på Locum blev hon bestört. Då arbetade hon som arbetsterapeut på Danderyds sjukhus och förstod inte alls vad hon skulle kunna tillföra på Locum. Men frågan fick mogna och efter ett år valde hon att gå över. Och det har Christina inte ångrat.

Vad innebär det att vara funktionsplanerare på Locum?
- Funktionsplaneraren är länken mellan byggherren och vården. Då vi har bakgrund inom vården förstår vi vad vården säger, säger Christina Lorenzen.

Funktionsplaneraren kan även förklara för konsulterna vårdens förutsättningar och varför till exempel tidplaner måste hållas - att en operationsavdelning blir klar en vecka senare kan få dramatiska konsekvenser för vårdkedjan.

Funktionsplanerarna arbetar i tidiga skedena i lokalprojekten. Förvaltaren ger dem i  uppdrag att genomföra  en behovsanalys åt kunden. Om klartecken ges att gå vidare genomför de en förstudie där de förordar en av flera lösningar. Christina berättar om hur de arbetade inför ombyggnaden av akuten på Södertälje sjukhus.

- Det var ett projekt som värktes fram, men personalen är nöjd. I samband med behovsanalysen filmade vi dem för att visa hur de arbetade. Sedan hade de en filmvisning med popcorn och skrattade högljutt åt sina gamla och icke funktionsanpassade lokaler. Filmen öppnade upp ögonen för dem.

Tas beslut att gå vidare med ett av alternativen från förstudien, går de in i programfasen där de tar fram ett rumsfunktionsprogram som är en specifikation av de egenskaper rummen ska ha samt utrustningen i varje rum. Det beskriver behov rörande till exempel ljus, ljud, vatten, luft, möblering med mera.

Hur ser en arbetsdag ut?
-Det är mycket möten hos verksamheterna, då de har svårt att komma ifrån. Men jag försöker få loss dem från sjukvården om det går. Det är nyttigt att få se andra exempel på lösningar och vidga vyerna, menar Christina.

På frågan om vad hon ser som roligast med jobbet svarar hon variationen och mötena med människor inom olika yrken. Hon berättar också att rollen kräver mycket research inför nya uppdrag.

- Jag får leta efter liknande verksamheter i Sverige och i Europa och undersöka vad de har hittat för lösningar som vi kan dra lärdom av. Det är väldigt roligt, poängterar Christina.

Hon är också glad över att få ha kvar kontakten med sjukvården och menar att hon nu ser den med andra ögon.

- Som arbetsterapeut såg jag bara en liten del av vården, nu får jag se allt.

Fastän Christina jobbar i tidiga skeden försöker hon i mån av tid delta på projekteringsmöten och byggmöten för att hålla kontakten med kund och kontrollera att lösningarna blir som Locum och vården tänkt sig.

Vilka utmaningar väntar Locum?
- Den medicintekniska utvecklingen går rasande fort och många nya sjukhus har redan i dag föråldrade lösningar och materialval. Det finns också en stor utmaning i att bygga attraktiva vårdmiljöer, särskilt i de byggnader som börjar bli gamla.

Hur trivs du?
- Jag trivs riktigt bra här. Det är ett fritt jobb. Det var ett väldigt bra beslut att gå över till Locum. Jag är stolt över att jobba här.

Friheten under eget ansvar gör att hon tycker att det går bra att kombinera kombinera arbete och fritid. Christina är med i Locums idrottsförening och har genom den deltagit i Vårruset, stegtävlingar, dansat zumba och varit på föreläsningar om hälsa. Hon är också fritidskeramiker och är ledamot i den keramikerförening hon deltar i.


Christinas bakgrund
Halvfärdig jurist, avslutade studierna då hon ville jobba med något mer praktiskt. Färdigutbildad undersköterska 1983 och 1988 blev hon klar med utbildningen till arbetsterapeut. Anställd på Locum sedan 2005.