Student

Locum besöker årligen olika högskolors arbetsmarknadsdagar. Ta chansen att få reda på hur det är att projektleda ombyggnader och arbeta med kundnära förvaltning i komplexa och teknikintensiva sjukvårdsfastigheter.

På plats finns representanter från våra avdelningar inom förvaltning och byggprojektledning.Under arbetsmarknadsdagarna har du desutom möjlighet att söka sommarpraktik hos oss!

Under 2018 deltar vid följande mässor:

  • BAD på KTH den 26 januari
  • LAVA på KTH den 8 februari


Sommarpraktik och feriejobb
Locum tar årligen emot praktikanter och i första hand under sommaren. Sista ansökningsdag för sommarpraktik är 16 april. Ansök här.

Vi tog emot 12 praktikanter förra sommaren, främst på vår förvaltningsavdelning och på projektavdelningen. Där jobbar de flesta av våra anställda som:

Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare ligger fokus på att förstå kundverksamheternas utveckling och behov och kunna översätta dem till vilka åtgärder och konsekvenser det kan innebära för fastigheten. Det bygger på långsiktiga och förtroendefulla relationer och tätt samarbete med våra kunder.

En fastighetsförvaltare ansvarar bland annat för hyresförhandling, upprättande av hyresavtal, behovsanalyser och förstudier.

Utbildningsbakgrund är t ex högskoleexamen inom Byggteknik och Design, Fastighet och Finans, civilingenjör inom samhällsbyggnad eller motsvarande.

Teknikförvaltare
Som teknikförvaltare ser man till att upprätthålla och utveckla den tekniska statusen och förvaltningen av fastigheten på kort och lång sikt.

Exempel på ansvarsområden är att samordna investerings- och underhållsplanering samt genomföra behovsanalys och förstudier för fastighetsägarinvesteringar. 

Utbildningsbakgrund är t ex högskoleexamen inom teknik, gärna med fastighetsinriktning.

ProjektledareLocums projektledare ansvarar för spännande ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i komplexa tekniska miljöer.

Som projektledare har man ett nära samarbete med såväl förvaltare, hyresgäster, konsulter, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och övriga inblandade i projektet. Projektens storlek och omfattning har stor variation, inget är det andra likt.

Utbildningsbakgrund är t ex civilingenjör från Samhälls­byggnads­programmet, högskoleingenjör från Byggteknik och Design eller motsvarande.

Ex-jobb
Det finns möjlighet att skriva uppsats/göra sitt examensarbete hos Locum. Ansök här.