Grannar Södersjukhuset

Hela regionens sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens Sös går vidare. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av Södersjukhuset ta del av hur projektet utvecklas. Inflyttning och verksamhetsstart från våren 2018 tills dess att nya vuxenakuten öppnar våren 2020.

Håll utkik med jämna mellanrum. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt vartefter projektet framskrider.

 

Läget i februari 2020: De tre nya byggnaderna är på plats. Installationsarbetet inomhus med alla komplexa tekniska system och inbyggd utrustning är i stort sätt färdigt och under våren och hösten 2019 slutbesiktigades större delen av byggnaderna. Inredning och medicinsk utrustning kommer på plats etappvis i lokalerna och så kallad klinisk driftsättning genomförs. Klinisk driftsättning innebär bland annat att personalen som ska arbeta i lokalerna utbildas på all den senaste medicinska utrustningen.  Verksamheterna flyttar in och startar upp etappvis under hösten 2019. Den nya ambulanshallen är klar och en ny akutentré vid Sjukhusbacken ska också komma på plats. Kranar och bodar är borta och markarbeten på vägar och andra ytor pågår etappvis runt de nya byggnaderna under 2019/2020.

 

Byggnation av nya akutentré
Den tillfälliga sterilbyggnaden är riven och under hösten, vintern och våren 2019/2020  bygger vi den nya entrén till vuxenakuten. Akuten kommer att ha ingång från Sjukhusbacken och från garaget. 

Intensiva markarbeten även under 2020
Jägargatan/Ambulansgatan: Markarbeten genomförs etappvis. Gatorna förses med värme för en isfri uppfart för ambulansen. Mark- och gatuarbeten kommer att utföras även 2020 för att göra klart gator och parkområden runt de nya byggnaderna.
Tvätterigatan: Arbetet med den nya lokalgatan pågår under 2019/2020. Gatan ska överlämnas till Stockholms Stad våren 2020. Staden ordnar belysningen och därefter kan den öppnas.
Korsningen Tantogatan: Staden planerar nu ett helhetsgrepp för Tantogatan. Korsningen kommer att ingå i detta. 

Entrétorget vid Sjukhusbacken förbereds för bygget av ny akutentré
Sedan 2018 förbereds entrétorget inför den framtida nya entré till vuxenakuten. Trafikflödet och nedfarten till garaget har förbättrats och ett arbetsområde har etableras för att kunna arbeta med den nya akutentrén. Arbetet fortsätter i etapper under våren 2020.

Mindre sprängningar i samband med mark- och vägarbeten 
Mindre sprängningsarbeten kommer att pågå etappvis. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningarna.
Sprängningarna görs alltid enligt fast schema, men tiderna kan variera beroende på årstid. Nu gäller följande tider: måndag – fredag 09:00 – 09:05, 12:00 – 12:05, 15:00 – 15:05 och 17:00 – 17:05. Flera sprängningar kan förekomma inom  femminuters-intervallen.


När blir de olika husen (eller delar av husen) klara så att verksamheterna kan starta?

Så här ser den beräknade tidplanen ut:
Försörjningsbyggnaden med godsmottagning - verksamhetsstart mars 2018
Rum för avsked - verksamhetsstart maj 2018
Sterilcentral, del av i behandlingsbyggnaden - verksamhetsstart juni 2019
Vårdbyggnaden (närmast Årstaviken) - verksamhetsstart hösten 2019
Nya operationssalar - verksamhetsstart december 2019
Nya akuten - öppnar i maj 2020 med en tillfällig entré
Ny akutentré från Sjukhusbacken - öppnar i juli 2020

Nya gatunamn bestämda

Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden. 

Omfattande arbete med logistik

Väntzoner, grindvakter och bokning av leveranstider. Det är bara några av de verktyg vi använder för att planera och arbeta systematiskt med logistik och trafikflöden i området. Dessa lösningar trappas av i projektets slutfas då mängden transporter minskar efter hand.

Arbetstider 

Vardagar: 07.00-22.00 för byggproduktion samt dessutom etablering för dagens arbete som innebär bland annat vissa transporter och uppställning av maskiner från 06.00.

Lördagar och söndagar: 09.00 och 18.00. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska efterlevas.

Helgdagar, även runt Jul och Nyår: Inget arbete på röda dagar. Övriga dagar arbete som vanligt.

Kontakt

För frågor och rapportering av störningar är du välkommen att kontakta oss via Locums kundtjänst. De vidarebefordrar ärendet till nyckelpersoner i byggprojektet

Locums kundtjänst är öppet dygnet runt.
Telefon: 08-123 172 00

Läs mer om de strategiska investeringarna