Bild på två kvinnor som står vända mot kameran framför en dataskärm
Bild på två kvinnor som står vända mot kameran framför en dataskärm

Organisaatio

Toimitusjohtajan avustajat
Toimitusjohtajan avustajat vastaavat liiketoimintasuunnitelmasta, toiminnanohjauksesta, johtamisjärjestelmistä, tilintarkastuksista, turvallisuuskysymyksistä, oikeusasioista ja kirjaamosta.

Talous ja hallinto
Talous ja hallinto vastaa kirjanpidosta, raportoinnista ja seurannasta sekä lainasalkusta, pitkäaikaisrahoituksesta ja kiinteistötaloudesta. Hankinta- ja IT-yksiköt huolehtivat Locumin tarvitsemasta hankinta- ja IT-alan pätevyydestä ja resursseista.

Kiinteistökehitys
Kiinteistökehitysosasto vastaa kiinteistökannan pitkäaikaiskehitystä koskevista kysymyksistä esimerkiksi strategisen kiinteistösuunnittelun, kaavoitusasioiden käsittelyn ja konseptiohjelmien kehittämisen avulla. Osasto toteuttaa myös ei-strategisiksi luokiteltuja kiinteistökauppoja.

HR, viestintä, palvelut ja asiakaspalvelu
Osasto vastaa strategisista HR- ja viestintäkysymyksistä, esimerkiksi strategisesta osaamisen kehittämisestä. Osasto vastaa myös juoksevien henkilöstöasioiden ohjauksesta ja tuesta, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, asiakaspalvelusta sekä henkilöstön ja Locumin Tukholman Östgötagatanin konttorissa vierailevien palveluista.

Asiakas- ja kiinteistöosasto
Asiakas- ja kiinteistöosastolla on maakäräjäkiinteistöjen kokonaisvaltainen asiakas- ja hallintovastuu. Osasto vastaa kaikista asiakkaita koskevista asioista.

Hankeosasto
Hankeosasto kokoaa yhteen rakennushankkeiden johdon ja hankekehityksen osaajat. Jokaisella asiakasalueella on oma hankealueensa, jota johtaa hankealuejohtaja.

Asiantuntijaosasto
Osasto auttaa asiantuntemuksellaan asiakasalueita ja hankejohtamista saavuttamaan toimivuutta, tekniikkaa, energiaa ja ympäristöä koskevat tavoitteensa, joilla pyritään saavuttamaan liiketoimintasuunnitelman ja kiinteistö- ja rakennustietojen mukaiset tavoitteet.

Toimitilapalvelut (facility management)
Facility management -osasto kehittää, jalostaa ja toimittaa (urakoitsijoiden välityksellä) esimerkiksi seuraavia Locumin tarjoamia palveluja: palvelukeskukset, siivous, vahtimestaripalvelut, hedelmät ja kasvit, paloturvallisuuskoulutus, puhelin- ja tietoverkot, puhelinpalvelut, jätehuolto ja pysäköinti.

Suomea puhuvat yhteyshenkilöt Locumissa