En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.
En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.

Nyheter om personalparkering 2023

Nu inför Region Stockholm marknadsanpassade parkeringsavgifter för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 januari 2023.

Det undantag för personalparkering som gällt under covid-19 förlängs året ut (2022). Parkera på parkering avsedd för personal och fortsätt använda appen ApcoaFlow för att registrera din parkering.

Parkering blir dock förmånsbeskattat om inte avgifterna är marknadsanpassade. Därför ska parkeringsavgifterna för anställda inom Region Stockholm harmoniseras med omkringliggande marknadstaxor under 2023. 

Förändringen ligger också i linje med att främja ett hållbart resande i regionen. Att ta bilen bör vara ett aktivt val att överväga varje dag och regionen vill uppmuntra alla att använda andra färdmedel för jobbresor som cykel och kollektivtrafik. 

Zonindelning för enhetliga taxor 

Vårdfastigheterna är indelade i tre zoner - innerstad, ytterstad och landsort. Taxorna är marknadsanpassade och enhetliga inom det geografiska området. 

Zonindelning-personalparkering-karta.png

Nytt för personalparkering 2023 med start 1 januari 2023 klockan 06.00 

  • Ny tim- och dygnstaxa gäller. Du betalar för parkering mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter parkerar du gratis. Detta gäller alla dagar i veckan. 
  • Samtidigt införs maxtaxa, vilket innebär att du betalar för maximalt 6 timmar/dygn.
  • Den nya personaltaxan för innerstad är 10:-/timme, för ytterstad 5:-/timme och för landsort 3:-/timme. För garage-/p-husplats införs ett påslag på 20%, eftersom garageplats enligt Skatteverkets regler har ett högre marknadsvärde än gatuparkering.
  • I de fall det funnits månadsbiljett tas de nu bort, då regionen i enlighet med den regionala utvecklingsplanen vill skapa incitament för att minska bilåkandet i regionen. Förhoppningen är att vi alla varje dag ska ta ett aktivt beslut: måste jag ta bilen idag eller kan jag välja att cykla eller åka kollektivt?
  • När du parkerar med appen ApcoaFlow kan du parkera på personalparkering. Uppgradera appen med ditt personliga och aktiva HSA-id innan taxorna börjar gälla igen.
  • Parkster kommer att upphöra att gälla för alla typer av personaltillstånd. Byt till Apcoa Flow innan taxorna börjar gälla igen.

personaltaxor_per_sjukhus_220609.png

Klicka här för att se en större bild.

Uppdatera din ApcoaFlow app med ditt HSA-id redan nu

När den skattebefriade parkeringsförmånen upphör och taxorna slås på igen kommer du att behöva ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till appen för att du ska kunna fortsätta parkera till personaltaxa.

Uppdatera med ditt personliga HSA-id minst 24 timmar innan ditt första användande. 

Instruktioner steg för steg hittar du här.  

Frågor och svar

Då ska du ringa Locums kundtjänst på 08-123 172 00.

Höjningen av parkeringsavgifter är beslutat av regionfullmäktige i budget 2020. Förändringen skulle ha genomförts 2020, men under pandemin har personalen i stället haft möjlighet att parkera utan avgift. Avgiftshöjningen kommer därför att genomföras den 1 januari 2023.

Höjningen är baserad på att taxan ska harmoniseras med rådande marknadstaxor.

Förändringen ligger också i linje med att främja ett hållbart resande och förhoppningen är att individen varje dag ska ta ett aktivt beslut: måste jag välja bilen idag eller kan jag i stället åka kollektivt och därmed bidra till ett hållbart samhälle? Varje beslut gör skillnad.

Du använder appen ApcoaFlow.

När taxorna slås på igen kommer du att behöva ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till appen för att du ska kunna parkera med personaltaxa.

Uppdatera din ApcoaFlow app med ditt personliga HSA-id redan idag!

Har du redan appen ApcoaFlow? Uppdatera med ditt aktiva HSA-id för att parkera till personaltaxa på alla sjukhus utan att särskilt tillstånd behövs. 

Gör kopplingen till HSA-id i god tid. Av säkerhetsskäl tar det 24 timmar att göra kopplingen.

Har du inte appen ApcoaFlow? Den är enkel att ladda ner.

Följ länken för instruktion!

Nej, det är gratis att parkera kvällar och nätter, 18.00-06.00, alla dagar i veckan.

Under denna tid råder högtrafik hos SL. Mellan 18.00 och 06.00 är det gratis att parkera eftersom marknadsvärdet i större delar av Stockholms län är 0 kr per timme. Mellan 18-06 är ofta kollektivtrafiken neddragen till lägre turtäthet eller har slutat trafikera vissa linjer. Dessutom medför fri parkering under kvällar och nätter att Region Stockholm kan tillhandahålla ökade möjligheter för de som arbetar obekväma arbetstider att kunna ta bilen till jobbet.

Ja, det blir ingen skillnad mot tidigare.

Upplever du att fördelningen mellan personalparkering och besöksparkering behöver justeras återkoppla till Locum. 

Alla besökare betalar besökstaxa hela dygnet. 

Besöksparkering_taxor

Då ska du ringa Locums kundtjänst: 08 - 123 172 00.

Personal som har giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkerar gratis.

Motorcykel har samma kostnad och samma regler som bil.

Om en arbetsgivare betalar en privat levnadskostnad så är det en förmån och förmånstagaren ska betala skatt på förmånen.

Du ställer dig på besöksparkeringen, väljer zon-kod för besökare och vid behov ring Locums kundtjänst: 08-123 172 00.

 

Uppdatera ApcoaFlow:

Parkeringsbolaget gör löpande uppdateringar av ApcoaFlow.

Uppdateringar påverkar telefonerna olika beroende på tillverkare.

 IOS:

Användare får uppdateringarna utan fördröjning.

Om appen inte fungerar, testa att starta om ApcoaFlow.

Kvarstår felet, ring Locums kundtjänst: 08-123 172 00. 

Android:

Användare får uppdateringar i omgångar med 2 dagars intervall.

Om appen inte fungerar, testa att starta om ApcoaFlow.

Kvarstår felet, ring Locums kundtjänst: 08-123 172 00.

Vid återkommande fel, ring Locums kundtjänst: 08-123 72 00.

Du får ett automatiskt personaltillstånd när du parkerar med Apcoa Flow.

Marknadsvärdet är högst i innerstaden och parkeringstaxorna behöver harmonisera med omkringliggande parkeringsnivåer. I innerstaden finns en väl fungerande kollektivtrafik och antalet platser för parkering vid innerstadssjukhusen är begränsade. Det är viktigt att det finns platser för patienter och besökare samt de medarbetare som verkligen måste åka bil.

Du som arbetar i fastigheten men inte är anställd av Region Stockholm hänvisas till besöksparkeringen.