Säkerhet

Säkerhet är en förutsättning för att vårdens verksamhet ska fungera. Förutom den personliga säkerheten för patienter, besökare och medarbetare innebär säkerhet också skydd mot stöld och skadegörelse.

Locums hyresgäster kan välja mellan manuell bevakning, det vill säga väktare, teknisk bevakning, som främst är larm, eller en kombination av dessa.

 

Genomförande

Efter en behovsanalys upphandlar Locum den bäst lämpade entreprenören för varje specifikt uppdrag.

För mer information, kontakta Locums kundtjänst på telefon 08-123 172 00 eller e-post kundtjanst.locum@sll.se.

 

Utbildning

Har ni svårt att hitta en brandskyddsutbildning som passar er verksamhet och era lokaler? Som specialist på vårdmiljöer hjälper Locum gärna till med att skräddarsy brandskyddsutbildningar utifrån era behov.

Målet med utbildningarna är bland annat att ge deltagarna tillräckliga kunskaper för att:
- förebygga uppkomst av brand.
- agera vid en händelse där olyckan ändå är framme.

Du kan även genomföra vår digitala säkerhetsutbildning inom området. Vid problem med säkerhetsutbildning, kontakta uppdragsgivande projektledare eller närmaste chef.

Vill du veta mer om våra utbildningar?
Kontakta gärna Kundtjänst på telefon 08-123 172 00 eller e-post kundtjanst.locum@sll.se  så tar någon från Facility Management-avdelningen kontakt med dig.