Rum - vår kundtidning

Rum är Locums kundtidning. Den kommer ut fyra gånger per år. Tidningen speglar på ett lättillgängligt sätt hur vi arbetar för våra hyresgäster.

Om Locums kundtidning Rum

Rum är Locums kundtidning och ges ut fyra gånger per år. Tidningsredaktionens ambition är att på ett lättillgängligt sätt berätta hur vi arbetar för våra hyresgäster genom att lyfta fram förvaltning och projekt ur många olika perspektiv. Vi speglar därmed också våra kunders olika verksamheter. Välkommen med idéer och synpunkter gällande tidningen!                   

Tidningen distribueras till Locums kunder, beslutsfattare inom Region Stockholm, leverantörer och andra aktörer på marknaden och övriga intressenter. Tidningen trycks i cirka 11 000 exemplar.

Teckna en prenumeration - helt gratis!
Önskar du prenumerera på Rum är du välkommen att teckna en prenumeration. Tidningen är gratis och kommer ut fyra gånger per år. Teckna din prenumeration via e-post till prenumeration.locum@sll.se. Uppge ditt namn och till vilken adress du vill ha tidningen levererad.

Ansvarig utgivare är HR- och kommunikationsdirektör Christina Hallberg. 
Redaktör för tidningen är Birgitta Holm Wahlberg och bildredaktör är Carola Buretorp.