Chatarina Ferdinandsson

CAD/BIM specialist

Telefon
08-123 174 43
E-post
chatarina.ferdinandsson@sll.se
Avdelning
Affärsutveckling
Enhet
Digital utveckling