Karin Friedrich

CAD/BIM specialist

Telefon
08-123 173 93
E-post
Avdelning
Affärsutveckling
Enhet
Digital utveckling