Klas Björéus

Upphandlare

Telefon
08-123 174 41
E-post
klas.bjoreus@sll.se
Avdelning
Affärsutveckling
Enhet
Upphandling