Lina Zanutel

Databasadministratör

Telefon
08-123 171 79
E-post
evelina.zanutel@sll.se
Avdelning
Affärsutveckling
Enhet
Digital utveckling