Albin Haglund

Biträdande projektledare

Telefon
08-123 170 11
E-post
albin.haglund@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Universitetssjukhus