Anders Nilsson

Fastighetsstrateg

Telefon
08-123 172 73
E-post
anders.l.nilsson@sll.se
Avdelning
Fastighetsutveckling
Enhet
Transaktioner och exploatering