Anna Szymik

Ekonomicontroller

Telefon
08-123 173 89
E-post
Avdelning
Fastighetsutveckling
Enhet
NKS ekonomi