Malin Allemo Gunnesson

Fastighetsstrateg

Telefon
08-123 174 04
E-post
malin.allemo-gunnesson@sll.se
Avdelning
Fastighetsutveckling
Enhet
Transaktioner och exploatering