Marit Brusdal Penna

Fastighetsutvecklingsdirektör

Telefon
08-123 172 97
E-post
marit.brusdal-penna@sll.se
Avdelning
Fastighetsutveckling
Enhet