Mats Abrahamsson

Chef NKS avtalsförhandling

Telefon
08-123 173 87
E-post
mats.abrahamsson@sll.se
Avdelning
Fastighetsutveckling
Enhet
NKS avtalsförvaltning