Chatarina Ferdinandsson

CAD/BIM specialist

Telefon
08-123 174 43
E-post
Avdelning
Förvaltning Akutsjukhus
Enhet
Utveckling förvaltning