Helena Lago

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 173 37
E-post
Avdelning
Förvaltning Akutsjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Södersjukhuset