Henrik Simonsson

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 170 94
E-post
Avdelning
Förvaltning Akutsjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Södersjukhuset