Theodoros Sideras

Theodoros Sideras

Energicontroller

Telefon
08-123 173 34
E-post
Avdelning
Förvaltning Akutsjukhus
Enhet
Hållbarhet
Fastighet
Karolinska sjukhusområdet