Anders Ring

Driftcontroller

Telefon
08-123 171 11
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus