Ann-Charlotte Danielsen

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 172 40
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Huddinge