Anna Strömdahl

Anna Strömdahl

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 171 03
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd
Fastigheter
Grimman 2, Wollmar Yxkullsgatan 27, Helix rättspsykiatri, Maria sjukhus, Wollmar Yxkullsgatan 25, Rosenlunds sjukhus