Annika Forslund

Annika Forslund

Förvaltningsområdeschef

Telefon
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Karolinska Solna