Åse-Johanna Holmberg

Handläggare OPS-avtal

Telefon
08-123 172 96
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Solna