Bild på en medarbetare på Locum, Bakir Aliyev

Bakir Aliyev

Driftcontroller

Telefon
08-123 171 65
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd