Bild på en medarbetare på Locum, Camilla Peterzén

Camilla Peterzén

Förvaltningsområdeschef

Telefon
08-123 171 84
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord