Carina Reischl Sundberg

Delprojektledare

Telefon
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden