Christina Bjelkström

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 171 51
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Fastighetsområde Sjukhus Syd