Daniel Tayama

Daniel Tayama

Fastighetsförvaltare

Telefon
070- 281 27 25
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord
Fastigheter
Jakobsbergs sjukhus, Löwenströmska sjukhuset