Erik Josefsson

Avtalscontroller

Telefon
08-123 173 01
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Solna