Bild på en medarbetare på Locum, Fredrik Roos

Fredrik Roos

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 172 24
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd
Fastigheter
Helix rättspsykiatri, Nacka sjukhus