Medarbetare på Locum

Frida Wallin

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 170 71
E-post
Avdelning
Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd
Fastighet
Nacka sjukhus